Ett nytt år med Förbundet har börjat!

2015-03-10 av Catarina Rudman

Ny styrelse i Frivilligsamordnarna: Ann-Christine Sundqvist, Cina Kedvall, Annica Edström Rosell, Maria Hörtin, Sol-Britt Östlund & Catarina Rudman. Vi ser fram emot ett nytt å...

Uppmaning till förbundsengagemang!

2015-02-23 av Catarina Rudman

Det här är en uppmaning till dig, att du kan och behöver bidra!
Vi har under sista året fått ytterligare tillskott som bidragit aktivt i förbundsarbetet, vilket...

Rikskonferens 2015, ladda ner ditt program!

2015-01-24 av Catarina Rudman

Välkommen till Eskilstuna, 2015! Frivilligsamordnarna arrangerar tillsammans med Sveriges Frivilligcentraler Rikskonferens igen; Har frivilligheten någon framtid?. Sista anmälningsdag ...