Våren är här, ladda för nätverksarbete!

2015-05-17 av Catarina Rudman

Se över dina lokala kontakter, börja bygg på möjliga nätverk inom och utom frivilligsektorn. Vardagsarbetet blir lättare när olika förmågor kan anvä...

Team under utveckling!

2015-04-09 av Catarina Rudman

Förbundsstyrelsen börjar nu titta på vem och vad som kan göras i teamarbetet kring ekonomi och marknadsföring. Intresse hos medlemmarna finns och vi ser fram emot fortsatt ut...

Ett nytt år med Förbundet har börjat!

2015-03-10 av Catarina Rudman

Ny styrelse i Frivilligsamordnarna: Ann-Christine Sundqvist, Cina Kedvall, Annica Edström Rosell, Maria Hörtin, Sol-Britt Östlund & Catarina Rudman. Vi ser fram emot ett nytt å...