Team under utveckling!

2015-04-09 av Catarina Rudman

Förbundsstyrelsen börjar nu titta på vem och vad som kan göras i teamarbetet kring ekonomi och marknadsföring. Intresse hos medlemmarna finns och vi ser fram emot fortsatt ut...

Ett nytt år med Förbundet har börjat!

2015-03-10 av Catarina Rudman

Ny styrelse i Frivilligsamordnarna: Ann-Christine Sundqvist, Cina Kedvall, Annica Edström Rosell, Maria Hörtin, Sol-Britt Östlund & Catarina Rudman. Vi ser fram emot ett nytt å...

Uppmaning till förbundsengagemang!

2015-02-23 av Catarina Rudman

Det här är en uppmaning till dig, att du kan och behöver bidra!
Vi har under sista året fått ytterligare tillskott som bidragit aktivt i förbundsarbetet, vilket...