Kontakt

Vi är en ideell förening, ett yrkesförbund för dem som inom Sverige organiserar och leder frivilliga/volontärer både kommunalt och ideellt.

Kontakt


Annica Edström Rosell, Marks kommun

Torbjörn Brandhill, Göteborg


För kontakt med någon av ledamöterna, skicka e-post till frivilligsamordnarna@gmail.com


För kontakt med någon i styrelsen i Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler, skicka e-post till
sverigesfrivilligcentraler@gmail.com


Hemsida: sveriges-frivilligcentraler.se


Ansökan om medlemskap i Frivilligsamordnarnas Förbund
Medlemskap: 200 kr/år medlem, 50 kr år/stödmedlem


Bankgiro nummer: 765-2555


Vid inbetalning ange: namn, e-post adress och syfte
Blanketten laddas ner här!


Adress

Frivilligsamordnarnas Förbund
c/o Signe Isaksson, Frivilligcentralen
Södra promenaden 81
602 34 Norrköping