Frivilligsamordnarnas förbund 

Grundutbildning för Frivilligsamordnare

2013-03-29 av Catarina Svensson

artikelbild

Du som leder och organiserar frivilliga, anmäl dig till vårens utbildning för frivilligsamordnare!
en riktad utbildning för dig som arbetar på en frivilligcentral

Utbildningsområden:
Introduktion frivilligt engagemang
Yrkesrollen
Frivilligcentralens möjligheter
Redovisningsmetoder
Konkret kunskap i praktiken

Den 4-5 februari 2013, Norrköping med start kl 09:00. Utbildningen börjar med ett öppet styrelsemöte. Utbildningen genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan, Brinnande Frivillighet och Frivilligcentralen i Norrköping.
Kursavgift: 1 200 kr. Anmälan och kursavgift senast 24 januari 2013. Se mer info för anmälan under fliken Utbildning på denna hemsida.

För frågor kontakta: Signe Isaksson signe@brinnandefrivillighet.se eller Robert Bäck robert.back@jonkoping.se
Välkommen med din anmälan!