Frivilligsamordnarnas förbund 

Kom med och påverka!

2013-08-17 av Catarina Rudman

artikelbild

Det startar ständigt nya frivilligverksamheter och på flera orter har medlemmar i vårt förbund bidragit med hjälp och stöd! I höst genomförs en START-utbildning för Frivilligcentraler . På detta sätt kan fler få hjälp och stöd i arbetet med uppbyggnad/vidareutveckling. Utbildningen består av gemensamma föreläsningar, gruppsamtal och individuellt arbete med handledning.
Håll dig och andra uppdaterade om vad som pågår i landet kring frivilligfrågor genom våra sociala medier. Du som är intresserad av att bidra till förbundets utveckling, därmed också din egen, samt till hemsidans innehåll hör av dig till förbundet via e-post: frivilligsamordnarna@gmail.com.

För att få till ett riktigt bra yrkesförbund behöver vi alla hjälpas åt – Du behövs!
Hälsningar från oss i förbundsstyrelsen
genom Signe Isaksson, ordförande