Frivilligsamordnarnas förbund 

Dags för gemensam konferens

2014-03-19 av Catarina Rudman

artikelbild

Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund bjuder in till gemensam Rikskonferens i Jönköping, 24-25 mars 2014. Temat är Mångfald, Initiativ & Perspektiv – Folkhälsa.

Barn- och äldreminister Maria Larsson, kristdemokraternas partisekreterare tillika initiativtagare till Jönköpings frivilligcentral Acko Ankarberg samt Jenny Ögren, Överenskommelsen - avtal mellan SKL och den sociala sektorn, föreläser. Båda förbunden håller även årsmöte parallellt med seminarierna.

Sveriges Frivilligcentraler, bara drygt ett år gammalt, bildades för att stödja Frivilligcentraler runt om i landet. Frivilligcentraler arbetar på olika sätt med att bidra till folkhälsa genom frivilligt engagemang. Frivilligcentralen förmedlar kontakter mellan personer som önskar göra en insats och personer som har behov av sällskap, hjälp och stöd.

Frivilligsamordnarnas Förbund finns till för dem som leder och organiserar frivilligt arbete lokalt. Förbundets huvuduppgift är att utifrån medlemmarnas intresse och behov stödja med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

I och med dessa förbunds bildande, finns nu två inriktningar som stöd för arbetet på landets frivilligcentraler både operativt i det dagliga arbetet med utveckling av yrkesrollen samt strategiskt för den långsiktiga utvecklingen.


Jönköping 2014-03-18

ordförande Signe Isaksson, 0703 – 94 34 99
kassör, Robert Bäck, 036 – 10 21 23