Frivilligsamordnarnas förbund 

Tillsammans är vi starka!

2014-03-25 av Catarina Rudman

artikelbild

Engagerade samordnare, politiker och tjänstemän har i två dagar kommunicerat, engagerat och format ny kunskap! De två förbunden kommer att fortsätta att verka parallellt och tillsammans under 2014. Du som bistår med att sprida kunskap om betydelsen av frivilliga insatser för folkhälsan, har ännu fler tillfällen framöver att engagera dig i arbetsgrupper och styrelser.
Ett stort tack till samtliga som bidragit till arrangemanget, Rikskonferensen 2014, Jönköping!