Frivilligsamordnarnas förbund 

Forna Ungdomsstyrelsen, numer mucf iscensätter ett relationsdrama "Det civila samhället..."

2014-06-04 av Catarina Rudman

artikelbild

Alice Bah Kunhke leder samtalet kring samspel och samverkan mellan det offentliga och det civila samhället - läs och se mer på webben mucf.se