Frivilligsamordnarnas förbund 

Kompetensutveckling, Stockholm

2014-08-28 av Catarina Rudman

artikelbild

Nu är det dags att möta samordnande kollegor i landet igen, nya möjligheter att dela din kunskap, utveckla vår gemensamma yrkesprofession och stimulera personlig utveckling.
Program: Externa och interna föreläsare förmedlar kunskap om presentationsteknik (bl a powerpoint som redskap), gränsdragning (tre perspektiv; det egna, volontärens & samhället), visioner och handlingsplan genom föreläsningar och workshops. Dag 1 kommer att avslutas med gemensam after work med mat där även andra lokala samordnare bjuds in, alltså ännu en chans till nätverkande.
Tid & plats: Den 5/11, från kl 11:30 till 6/11, ca kl 16:00 på Rosenlundsgatan 44a, Stockholm. Inbjudan med ytterligare information kommer via mail till medlemmar under september. Anmälan, som är bindande, senast 3/10 2014 till Frivilligsamordnarnas kassör: robert.back@jonkoping.se
Välkommen!