Frivilligsamordnarnas förbund 

Uppmaning till förbundsengagemang!

2015-02-23 av Catarina Rudman

artikelbild

Det här är en uppmaning till dig, att du kan och behöver bidra!
Vi har under sista året fått ytterligare tillskott som bidragit aktivt i förbundsarbetet, vilket gagnar oss frivilligsamordnare nationellt. Å det är ju det vi jobbar för, att kompetenta kollegor blir ännu kompetentare! Det här förbundet är en makalös resurs i kompetensutveckling, särskilt riktat till frivilligsamordnare, när alla medlemmar jobbar tillsammans!
Vi behöver hjälpas åt så att det inte blir ett "bara vara med" förbund. Det finns mycket erfarenhet och kunskap i medlemsgruppen, inom och utom styrelsen. Att förstärka, koncentrera och fördela arbetsuppgifterna i förbundet på fler är nödvändigt för ett litet förbunds överlevnad. Vi har alla att göra i vardagen men vi kan hjälpas åt, så blir det roligt och lätt i vardagsarbetetet och i det extra vi lägger utanför ordinarie arbetstid.
Din lokala kontakt kan bli resurs även nationellt, knyt ihop, ta del och hör av dig med din erfarenhet och ditt intresse! Passa på under Rikskonferensen i Eskilstuna och gör din röst hörd på Årsmötet! Välkommen, du behövs!