Frivilligsamordnarnas förbund 

Ett nytt år med Förbundet har börjat!

2015-03-10 av Catarina Rudman

artikelbild

Ny styrelse i Frivilligsamordnarna: Ann-Christine Sundqvist, Cina Kedvall, Annica Edström Rosell, Maria Hörtin, Sol-Britt Östlund & Catarina Rudman. Vi ser fram emot ett nytt år med Frivilligsamordnaranas engagerade medlemmar!
Vi vill också tillägna Valberedningen som haft en intensiv period med många, många kontakter, ett mycket stort tack: Margareta Samuelsson, Gunnel Eriksson & Taina Ahola!