Frivilligsamordnarnas förbund 

Nätverk - din väg framåt!

2015-06-14 av Catarina Rudman

artikelbild

Sommaren närmar sig, månaderna efter årsmöte och rikskonferens har varit intensiva. Sveriges alla frivilligsamordnare är spridda över landet igen, styrelsen uppmanar därför till att ta reda på vilka frivilligsamordnare du har omkring dig lokalt. Nätverka på hemmaplan, vi delar erfarenheter när vi ses på konferenser men det behövs även i vardagen. Ett lämpligt tillfälle kan vara att planera Internationella Frivilligsamordnardagen (5/11) och Internationella Frivilligdagen (5/12) tillsammans. Orter (som förbundet fått information om) där arbetet påbörjats är: Göteborg, Örebro, Stockholm och Östergötland...
Använd gärna Facebook som kommunikation för att sprida uppslag! Sök efter Frivilligsamordnarnas Förbund o?ch loggan som du känner igen.

Angående utbildningar inom frivilligområdet så har vi förmånen att hänvisa till Riksförbundet Sveriges Frivilligcentraler, kontakta Signe Isaksson för frågor: signe@brinnandefrivillighet.se

Här på hemsidans kalender kan vi hjälpas åt att sprida information om evenemang som är av nationellt intresse inom frivilligsektorn, hjälp gärna till! Mejla information till frivilligsamordnarna@gmail.com
Ett höstmöte planeras i Örebro av Sveriges Frivilligcentraler, uppdatera dig i kalendern ­om ytterligare information framöver.
Almedalsveckan på Gotland i 28 juni­ till 5 juli, ska du dit? ­Använd sociala medier för kommunikation , nå samordnare via Facebook, Twitter och Linkedin.
God sommar!