Frivilligsamordnarnas förbund 

Flyktinghjälp!

2015-09-18 av Catarina Rudman

artikelbild

Många människor är idag i behov av hjälp och stöd, många personer erbjuder sig att hjälpa. Hur hjälper vi till som frivilligsamordnare? Om du inte i stunden kan förmedla stöd direkt använd dig av kringliggande hjälporganisationer och föreningar. Många kommuner har idag ställt samman förteckningar på hemsidan som vi kan rådgöra med eller hänvisa till.