Frivilligsamordnarnas förbund 

Hearing med Regeringen

2015-10-07 av Catarina Rudman

artikelbild

Den 2/10 fördes dialog kring en ny samverkansmodell, inbjudan till flera organisationer däribland Frivilligsamordnarnas Förbund, från statssekreterare Per Olsson, hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, till det första av två möten. Det andra mötet är planerat till 3/11.

Syftet med mötena är att tillsammans ta fram en samverkansmodell som kan användas som komplement i arbetet med sakområden på nationell nivå. Ambitionen är att ta fram en samverkansmodell som bättre ska ta tillvara det civila samhällets kunskap i både sak och process.
Regeringen vill i arbetet utgå från de sex principer som politiken för det civila samhället bygger på: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Inledning, presentation av work shop, sammanfattning och avslut filmades.
Filmupptagningen ska kunna ses från måndag 5 oktober på Regeringskansliets hemsida.