Frivilligsamordnarnas förbund 

Mer från nätverk i landet

2015-12-20 av Catarina Rudman

artikelbild

Nätverket i Stockholm och Mälardalen delar med sig från sin workshop: Uppdraget frivillgsamordnare kräver olika sorters kunskap, en fråga som uppkom var att samordnare behöver vara uppmärksamma på att kommunen inte” lämpar över” uppgifter på volontärer som egentligen är kommunens ansvar. Vi behöver ibland även bromsa volontärer som vill göra ”för mycket”. Till vår hjälp att ta rätt beslut behövs styrdokument, styrelsebeslut, chef och nämnd. Tydlighet behövs, det är vi alla överens om. Hos några verksamheter finns funktionen frivilligsamordning men inte befattningen. Vi behöver fundera över hur tillgängliga vi ska vara, på många olika plan - var ligger ansvaret?
Vilken utbildning/fortbildning stärker frivilligsamordnarrollen? Ledarskapsutbildning Projektledning Det svåra samtalet Att förhålla sig till olika situationer Ekonomi Beteendevetarrollen Teknisk utrustning mm.
Vill du ta del av fler reflektioner så mejla: frivilligsamordnarna@gmail.com