Frivilligsamordnarnas förbund 

Välkomna på Rikskonferens

2017-01-13 av

artikelbild

Politiker, tjänstemän, föreningsföreträdare med flera som kommer i kontakt med frivilligt arbete hälsas välkomna till Marks kommun när Frivilligsamordnarnas Förbunds och Sveriges Frivilligcentralers rikskonferens 2017 går av stapeln. Passa på att utbyta erfarenheter!

Temat är Gränser och gränsdragningar; mellan civil och offentlig sektor, mellan frivilliga och professionella, juridiska gränsdragningar.
Inbjudan
Anmälan

Program (med reservation för ändringar)

Dag 1.
09.00 Incheckning och fika, drop in
11.00 Inledning
Moderator: Margareta Lövgren
Välkommen till Marks kommun
Presentation av Sveriges Frivilligcentraler och Frivilligsamordnarnas Förbund
Frivilligverksamheten i Mark 15 år - så började det
12.00 Lunch
13.00 Kattis Ahlström om sina erfarenheter som generalsekreterare för BRIS och hur hon arbetade med gränsdragningen mellan frivilliga och professionella
14.00 Elin Boyer, jurist, om de juridiska gränsdragningsfrågor frivilligsamordnaren kan ställas inför
14.30 Fika
15.00 Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor
16.00 Frågor och summering av dagen
16.00 – 17.30 Årsmöte Sveriges Frivilligcentraler
19.00 Middag
20.30 Mordet på fattiggården i Örby Hult
En berättarföreställning av Bennie Åkerfelt från tiden då konferensanläggningen Två Skyttlar var fattighus

Dag 2.
08.30 Årsmöte Frivilligsamordnarnas förbund
10.00 Alla har något att ge – den svenska Frivilligcentralens grundtankar. Signe Isaksson delar med sig från sin mångåriga erfarenhet av arbete med Frivilligcentraler
11.00 Kulturkompetens – en tillgång för frivilliga som arbetar med asylsökande. Kommunikatör Nhela Ali är anställd av Migrationsverket och Valdemarsviks kommun fö