Frivilligsamordnarnas förbund 

Höstmöte i Sveriges närmaste stad - Enköping

2017-10-27 av Annica Edström Rosell

artikelbild

Höstmöte - Alla har något att ge!

Tid: Måndag 6 nov 2017 i Enköping, kl 09:30 – 17.00
(OBS: Manifestation 5/11 kl 18.00, mer info längre ner på sidan)

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Kommunhuset, Kungsgatan 42, Enköping

Målgrupp: Frivilligsamordnare, Styrelser, Chefer och Politiker på Frivilligcentraler(Höstmötet ingår som en del av utbildningen för frivillig-/ volontärsamordnare)

Ur programmet:
- Välkommen till Enköping, kommundirektör Peter Lund
- Delegerat ledarskap på Frivilligcentralen, Margareta Backlund, Nykvarn,
med mångårig erfarenhet att använda en metod för att entusiasmera fler till
delat ansvar – en överlevnadsstrategi för spindeln i nätet, Frivilligsamordnaren.
- Det vardagliga arbetets gränssättningar – för mig själv och dem jag möter
- Professionell vän – gränsdragning mellan personlig och privat, Eva Ågren,
diakon i Enköping och Signe Isaksson, Sakkunnig frivilligt socialt arbete.
- Förslag på utbildningsupplägg för frivilliga, Anette Edberg, Torsby
och Frida Bergström, Solna
- Kreativ Workshop om framtiden - idéer och förväntningar inför kommande
verksamhetsår, Jenny Gardelin, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet
Vuxenskolan

Anmälan till höstmötet: Anmälningslapp finner du HÄR
Mailadress för anmälan: sverigesfrivilligcentraler@gmail.se

Spara ner blanketten här ovan till din dator och fyll i Dina uppgifter!
(Alternativt meddela uppgifterna) Sänd sedan anmälan som bilaga i ett mejl till ovanstående adress senast onsdag 1 november 2017

Betalning: Uppge fakturaadress, inkl de uppgifter som krävs av din organisation,
om Du/Ni önskar att vi ska skicka faktura. Skicka annars betalning till Sveriges Frivilligcentralers PlusGiro: 67 29 58 – 6

Kostnad: Anmälningsavgift: 495 kronor inkl mat och fika
OBS! Anmälan är bindande, outnyttjad plats medför debitering.

För mer info eller frågor, kontakta:
Monica Hallgren, ansvarig i Enköpings kommun tel 0171 – 62 59 70, monica.hallgren@enko