Frivilligsamordnarnas förbund 

Välkommen till årsmötesdagen i Uppsala

2018-03-13 av Annica Edström Rosell

artikelbild

Välkommen till årsmötesdagen i Uppsala måndagen den 19 mars 2018, kl 09.30-16.30

Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala

Program för dagen
Kl 9.30 Välkommen med kaffe och info om dagen och valberedningens motion
Kl 10.00 LIVSGLÄDJE - Inspirationsföreläsning av Satu Bermell
”Den moderna människan behöver ibland hjälp för att höja sin livskvalité”
Kl 10.45 Fredrik Sjöberg, Avdelningschef på Studieförbundet Vuxenskolan, hälsar oss välkomna
till Studieförbundet Vuxenskolan
Kl 11.15 TEMA-grupper:
Grupp 1: Betydelsen av ett nationellt förbund – hur vi påverkar beslutsfattare mm
Grupp 2: Återträff för Frivilligsamordnare som gått förbundens utbildning
Kl 12.15 Lunch
Kl 13.15 Årsmöte för Sveriges Frivilligcentraler/TEMA-samtal om aktuella framtidsfrågor
Kaffe
Kl 14.45 Årsmöte för Frivilligsamordnarnas Förbund/TEMA-samtal om aktuella framtidsfrågor
Kl 16.00 Gemensamt samtal om de framtidsfrågor som kommit upp under dagen
Kl 16.30 TACK – på återseende!

Inbjudan och info